Viken Snacks AS

Kantefølflak er produsert av Viken Snacks AS, som har kontor på Torpomoen 27, 3579 Torpo. Det er Anders C. Medhus som eig og driv selskapet. Besøk nettsida til Kantefølflak her.

Kontaktinfo finner du her.