Kontakt oss

Me har kontor i Skaraåsvegen 129, 3550 Gol.
Dette er også vår postadresse.

 

Administrasjon:
salg@hallingkost.no

Salg/distribusjon:
Siri Eidsberget Roe
Mob: 993 43 670
salg@hallingkost.no

Styre:
Gunn-Kristin Øen Uthus, styreleiar
Lars Bergaplass, styremedlem
Torgunn Huso, styremedlem
Ann Irene Haugen, styremedlem
Bernt Ivar Bergum, styremedlem

Kontaktskjema