Leveld Lefsebakeri

I 1987 starta tre godt vaksne damer Leveld Lefsebakeri. Dei oppdaga at den tradisjonsrike bakstekulturen var i ferd med å forsvinne. Det var ikkje lenger opplagt at den yngre generasjonen lærte seg bakstekunsten. Folk ville gjerne ha både rummebrød og lefsekling, men det vart stadig færre som kunne ta på seg slikt arbeid.

I dag går produksjonen døgnet rundt, og produkta finnest bl.a i daglegvarebutikkar.

  • Rummebrød
  • Lefsekling
  • Gommokaku
  • Leveldlefse
  • Lefseklypp

Leveld Lefsebakeri
Nordbygdvegen 793, 3570 Ål
Tel: 32 08 43 43
E-post: post@leveldlefsebakeri.no
www.leveldlefsebakeri.no