Om Hallingkost

Kortreist mat produsert av lokale råvarer

Gjennom generasjonar har folk hausta av naturen og ført matkulturen vidare. Tradisjonelt er Hallingkost den maten som blei brukt i Hallingdal før det var ”kjøpemat” å få tak i. I gamal tid blei maten i hovudsak laga av lokale råvarer, og oppskriftene gjekk i arv frå mor til dotter.

  • Hallingkost SA vil gje folk opplevingar med mat.
  • Hallingkost har sidan 2002 vore ein nettverksorganisasjon med medlemmer frå heile Hallingdal.
  • Hallingkost skal bidra til betre verdiskaping for deleigarane, gjera den lokalproduserte maten synleg og styrke Hallingdal som reiselivsregion.
  • Hallingkost vil legge til rette for at du kan oppleve alt det fantastiske som blir produsert og servert i dalen vår.

Vil du kjenne smaken av fjell og vidde? Kjøp Hallingkost