Tamt og Vilt

Dyr på fjellbeite lever det gode liv og blir til reint og godt kjøtt. Tamt og Vilt brukar gamle oppskrifter og tradisjonsrike foredlingsmåtar. Difor er maten rik på næring og har den naturlige smaken.

Kjøt

 • Spikjipølser av elg, rein og hjort.
 • Spikji innmatpølse
 • Spikjikjøt av elg, rein, hjort, storfe, hest.
 • Fenalår av lam/sau.
 • Spikjiskinke og spikjiflesk av svin.
 • Steikte elgkarbonader.
 • Kverna elg- og reinsdyrkjøt
 • Kjøtfarse av elg

Fisk

 • Varmrøykt laks, sjøørret og fjellørret.
 • Kaldrøyt laks.
 • Grava laks.
 • Rakafisk av fjellørret.(november/desember)

Tamt og Vilt
Telefon
Kontor: 32 06 01 55
Mobil: 45 85 88 17
E-post post@tamtogvilt.no
www.tamtogvilt.no